Besplatna predobuka programiranja za iOS

Najbolji zaslužuju upravo najbolje.

Kompletan SWIFT kurs Predavači Prijavi Se!

Započnite učenje programiranja i programskog jezika Swift na pravi način.
Mi smo jedini zvanični Apple trening partner u našoj zemlji.
Desetine naših polaznika su sada profesionalni, odlično plaćeni iOS programeri.
Ovo nije programiranje na brz i lak način. Ovo je programiranje na isplativ način.

Swift je programski jezik koji je kompanija Apple prvi put prikazala 2014-te godine. Napraljen je da postepeno zameni Objective C posle tri decenije. Danas, šest godina kasnije, potpuno je jasno da je Swift jedan od najmodernijih postojećih jezika, da je izuzetno efikasan i da je odličan izbor da bude prvi jezik koji programer početnik uči.

Apple Trening Partner Obuke Srbija

Crossover i Swift programski jezik

Kao zvanični Apple Trening Partner, odmah po prezentaciji Swifta, počeli smo sa pripremama za obuke uživo, u našoj učionici u Beogradu i u proleće 2015-te započeli sa radom prvih grupa. Do danas smo realizoavali obuku za 20 redovnih grupa i mnoštvo vanrednih za firme i institucije. Jedini posedujemo zvanične Apple partnerske sertifikate, a trening Swift-a drži jedini zvanično sertifikovani trener na našim prostorima.

Zašto treba da upišete ovaj kurs?

Ovaj kurs nije dovoljan za izradu aplikacija za iOS ili MacOS, ali je znanje gradiva koje je ovde pokriveno – neophodno u izradi svake aplikacije.

Ovde je na postepen i metodičan način dat uvod u Swift i u osnove programiranja koje se odnose i na druge programske jezike.

Kurs je potreban i onima koji su počeli da uče Swift i programiranje, ali su zbog nedostatka metodičnosti u pristupu formirali “procepe” u svom znanju.

Za koga nije ovaj kurs?

Naše iskustvo govori da polznici koji očekuju da će brzo i lako da savladaju programiranje ne bi trebalo da upisuju ovaj kurs.

Ukoliko smatrate da možete da preskočite osnovna programrska znanja, brzo dođete do nekih gotovih aplikacija – ovo nije program obuke za vas.

Da budemo jasni – mi ne smemo da tvrdimo da nije moguće ovladati programiranjem na brz i lak način – mi govorimo da u slučaju da to želite – ne treba da upisujete ovaj kurs.

Predobuka za kurseve iOS programiranja

U programu obuke, pratimo originalne Apple-ove materijale, po kojima uče polaznici kurseva širom sveta, u svim Apple centrima za obuku. Ova obuka je zahtevna i intenziva i
ponekad se dešava da naši polaznici ne vladaju dovoljno osnovnim programerskim elementima, pa smo od prvog dana uveli i takozvanu – Predobuku.

Tom prilikom, polaznici koji žele – prate gradivo koje je za apsolutne početnike, koje se izlaže u sporijem ritmu i koje služi za postepeni uvod u Apple kurs – “App development with Swift”.

Zbog pandemije korona virusa i želje da što većem broju polaznika približimo programski jezik Swift – odlučili smo da kompletan program predobuke ponudimo potpuno besplatno svima koji to budu želeli, a u formi video materijala i lekcija za učenje na daljinu.

Plan i program

Detaljno proširen plan i program obuke možete preuzeti u PDF formatu, klikom na link pri dnu stranice.

Onsite i online treninizi

Naš pretežni način rada bio je – rad u učionici, uživo. Napredak računarstva doneo je mnoštvo mogućnosti za učenje na daljinu, u online ili ofline formi i vrednost toga je neprocenjiva, a sa druge strane tradicionalni način rada ima određene prednosti koje se teško mogu nadomestiti kroz online. Naše stanovište je da se najbolji efekti dobijaju kombinovanjem elemenata onsite, online i offline načina rada, uz dobro upravljanje procesom učenja.

U ovom trenutku, zbog pandemije korona virusa, prinuđeni smo da obuke u učionici zamenimo učenjem na daljinu. Veoma smo posvećeni tome da iz situacije u kojoj smo – izvučemo maksimum.

Način upisa

Ukoliko želite da upišete ovaj kurs, potrebno je da popunite prijavu na ovoj adresi: https://forms.gle/GYJdxZy2h6nFaftm6

Prijava na sadrži detaljne lične podatke. Na osnovu vaše prijave, Crossover donosi odluku o prihvatanju ili neprihvatanju prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.
Blagovremena prijava znači da je podneta u periodu: 26.04.2020. zaključno sa 12.05.2020.

Potvrda o prihvatanju prijave će Vam stići putem email-a. Dalja uputstva za pohađanje kursa će vam takođe stizati na email adresu.

Način rada na kursevima

Kurs obuhvata ukupno 8 (osam) sati video materijala, podeljenog u celine od po pola sata, namenjenih za jednodnevno savladavanje gradiva.

Polaznik u formi email-a dobija linkove ka video materijalima, kao i testovima za samostalnu proveru znanja.

Polaznici mogu da postavljaju pitanja putem ispunjavanja forme na adresi: https://forms.gle/ycQYL6VY1jnyGmTk8

Jednom nedeljno, za celu grupu će biti organizovane web konsultacije putem zoom.us, gde će predavač davati odgovore na pitanja postavljena putem forme ili tokom trajanja same konferencije.

Grupe

Od samog početka, u Crossover-u praktikujemo rad u grupama. Učenje je socijalna kategorija, a čovek kao socijalno biće znatno efikasnije uči u grupi. Grupa ima svoj smisao i kada je u pitanju daljinsko učenje.

Ovaj kurs upisujemo u grupama. Prva grupa se upisuje zaključno sa 12.05.2020. Kada grupa počne sa radom 19.05.2020., neće biti naknadnog upisa u ovu grupu.

Početak rada u sledećoj grupi, biće naknadno objavljen.

Samo polaznici grupe će imati pristup nedeljnim web konferencijama.

Sertifikacija

Ovaj trening ne uključuje zvaničnu sertifikaciju, ali ćemo polaznicima koji to budu želeli izdati sertifikat o pohađanju obuke. Uz svaku lekciju, u emailu će se nalaziti i link na upitnik u kome polaznik potvrđuje da je savladao lekciju i na taj način se kvalifikuje za sertifikat o pohađanju.

Termin plan za grupu OL.G01

Prijave:  26.04.2020 – 12.05.2020

Prezentacija (zoom) :

07.05.2020. 18-19:30h (četvrtak)

12.05.2020. 18-19:30h (utorak)

Lekcije (pre 12h):

14-15.05.2020 

18-21.05.2020 

25-28.05.2020 

01-04.06.2020 

08-10.06.2020 

Video konsultacije:

15.05.2020, 18-19:30

22.05.2020, 18-19:30

29.05.2020, 18-19:30 

05.06.2020, 18-19:30 

12.06.2020, 18-19:30

Ovaj kurs je potpuno besplatan. 

Cena

Ovaj kurs je potpuno besplatan!

Dodatna Dokumentacija

Detaljan opis plana i programa kursa, kao i uslova učestvovanja možete pročitati u proširenom dokumentu: