Najčešća Pitanja

Svakog petka održavamo otvorena vrata, kada se možete uživo upoznati sa našim programom i profesorima.

Izbor Kurseva Plaćanje Prijavi Se!
 1. 1. Da li je za pohađanje kurseva za iOS Programiranje potrebno posedovati Mac računar?

  Ne. Crossover je obezbedio računare na kojima ćete raditi u okviru kurseva, a obezbedili smo Vam i pristup za obavaljanje vežbi u dogovorenim terminima. Na kursevima ćete raditi na iMac 21,5-inch radnim stanicama, a ukoliko već posedujete svoj Mac laptop možete ga poneti i raditi na njemu.

 2. 2. Da li je za samostalan rad nakon završenih kurseva neophodan Mac računar?

  Da. Za dalji, samostalan rad nakon kurseva neophodan je Mac računar. Potrebno je uzeti u obzir i to da se uz Mac računar dobija licenca za potpuno besplatno korišćenje Xcode SDK okruženja, kao i svih ostalih potrebnih alata za razvoj. Po završenom kursu, kada polaznici žele da svoje aplikacije plasiraju putem AppStore-a, na godišnjem nivou plaćaju članstvo u Apple Developer Programm-u, što im, između ostalog, daje i pravo da svoje aplikacije naplaćuju putem AppStore-a. Ovakav rad putem virtuelnih mašina ili sličnih rešenja nije moguć, jer ćete čak i sa početnim aplikacijama prerasti mogućnosti virtuelnih mašina.

  U saradnji sa Macola Apple Solution Expert smo svim polaznicima kurseva obezbedili specijalne povlašćene cene za Apple proizvode.

 3. 3. Da li za kurs postoji dokumentacija?

  Da. Kompletna dokumentacija je svakome dostupna na https://developer.apple.com/. Na ovom mestu se nalaze komplenta programerska uputstva kao i reference za sve elemente koji se koriste u programiranju, kako u smislu sintakse jezika, tako i u smislu gotovih klasa, odnosno komponenata i kontrola.

 4. 4. Da li je iz ove dokumentacije moguće samostalno naučiti iOS/Swift programiranje?

  Teorijski gledano – Da. Sve što Vam ikada može zatrebati negde u dokumentaciji je napisano. Ipak programiranje je mnogo više od onoga što se može pročitati u svim dokumentacijama ovog sveta. Naime, programiranje podrazumeva sintezu znanja i usmerenje ka realizaciji projekata. U praksi, malo je ko samostalno uspeo. Uloga kvalifikovanog predavača je najčešće ključna u dostizanju uspeha. Dokumentacija je, naravno, apsolutno neophodna i kao što smo rekli – dostupna svima i veoma sveobuhvatna.

 5. 5. Da li je na kursu moguće naučiti i Objective C?

  Jezik Objective C postoji od ranih ’80-tih godina prošlog veka. Iako je u pitanju samo tanak “sloj” kreiran nad jezikom C, na ovom jeziku je napisano veoma mnogo izvornog koda za sve ove godine, pre svega i zato što je to sve vreme bio jedini način da se u Apple svetu pišu programi. Ipak, posle više godina rada na razvoju, Apple je tokom 2014. pustio i novi jezik Swift. Mi smo se opredelili da radimo Swift jer je to novi jezik, a većina naših polaznika jesu početnici u programiranju. Swift je veoma pregledan i konzistentan jezik (što u slučaju ObjectiveC – a nije uvek slučaj), lakši za učenje a donosi i novosti koje značajno potpomažu učenje kao što je koncept playground-a. Smatramo da će polaznici koji savladaju iOS programiranje uz korišćenje Swift-a, lako savladati i sintaksu ObjectiveC-a ukoliko im to bude potrebno, nego obrnuto. Takođe, u pripremi su i specijalizovani kursevi koji će za cilj imati da Swift programera nauče i ObjectiveC-u. Ovo može biti korisno prilikom zapošljavanja jer, koa što smo rekli, i dalje mnoge firme održavanju mnoštvo starog izvornog koda, pisanog u ObjectivC-u. I na kraju, naglašavamo da Xcode, kao razvojno okruženje može da kombinuje Swift i ObjectiveC unutar istog projekta, što će takođe biti predmet specijalizovanih kurseva.

 6. 6. Da li se na kursu rade i praktični primeri?

  Da. Realizuje se veliki broj praktičnih primera. Polaznici dobijaju i domaće zadatke kako bi se što više vežbali za “prave” aplikacije. Fokus je na praktičnoj primeni i rešavanju problema koji programera čekaju u praktičnom radu. Pored sintakse Swift-a, ipotrebe Cocoa Touch framework-a, upotrebe Xcode integrisane razvojne okoline, na kursu se uči i kako se realizaciji projekata pristupa kao procesu. U toku kurseva, koristićete naše Mac radne stanice, a ukoliko već imate svoju Apple laptop, možete ga poneti i raditi na njemu.

 7. 7. Da li polaznici po završetku kursa mogu da postavljaju aplikacije na AppStore?

  Da. Polaznici već tokom ranih modula bivaju upoznati sa tehnologijom koja je potrebna i dovoljna da bi se napravila aplikacija koja ispunjava uslove postavke na AppStore. Ipak, potrebno je savladati nešto više gradiva kako bi polaznik bio sposoban da pravi netrivijalne aplikacije koje implementiraju dobre ideje i mogu donositi novac svojim autorima.

 8. 8. Da li je zanimanje iOS i MacOS programera zaista toliko traženo koliko se priča?

  Da.

 9. 9. Da li polaznici po završetku kursa dobijaju sertifikat?

  Da. Crossover Apple Authorised Training Provider je jedini centar za edukaciju u ovom delu Evrope, koji ima zvaničnu autorizaciju od strane Apple-a u šta se svi zainteresovani mogu uveriti preko zvaničnog sajta kompanije Apple Inc. na adresi https://training.apple.com pod opcijom Locations. Na zahtev – korisnik može dobiti overen transkript tema koje su pokrivene predavanjima.

 10. 10. Da li je moguće organizovati grupne kurseve u posebnim terminima i sa drugačijom dinamikom?

  Da. Ukoliko postoji grupa od najmanje 6 polaznika, moguće je organizovati kurs u specijalnim terminima.

 11. 11. Da li je 4-5 meseci dovoljno vreme da se savlada gradivo dovoljno da se se mogu praviti iOS aplikacije za korisnike?

  Dinamika učenja je individualna stvar. Ovaj broj časova smatramo optimalnim i obim je orijentaciono jednak broju sati predavanja za jedan predmet na univerzitetima širom sveta, uz vrlo veliki broj zadataka za samostalno vežbanje i veliki broj sati za konsultacije. Naš pristup je da se radi dva puta po dva sata nedeljno, uz domaće zadatke u međuvremenu. Neki drugi partneri često rade vrlo, vrlo intenzivne kurseve koji traju po osam sati svakog dana i to nekoliko dana u kontinuitetu. U komunikaciji sa polaznicima, došli smo do toga da je ovo najčešće previše intenzivan ritam koji ne obezbeđuje adekvatno prihvatanje gradiva.