Plaćanje

Naši kursevi koncipirani su tako da odgovaraju potrebama polaznika, pa smo i način otplate prilagodili Vama.

Izbor Kurseva Najčešća Pitanja Prijavi Se!

Otplaćujte kurseve u ratama

Možete platiti na 3,6,12.........84 rate

Prvi modul Uvod u Swift programski jezik A0 košta 440EUR + PDV , drugi modul Uvod u Swift programski jezik A1 košta 440EUR + PDV , treći modul Uvod iOS SDK B1 košta 600EUR + PDV i četvrti modul Razvoj aplikacija u Swift programskom B2 jeziku košta 600EUR + PDV. EUR se računa u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Na kraju Uvoda u Swift programski jezik (A0 + A1), Uvoda u iOS SDK (B1) i Razvoj aplikacija u Swift programskom jeziku (B2) dobija se Apple Certificate of Achievement.

Avansnim plaćanjem sva četiri modula kursa za iOS App Development u celosti ostvarujete pravo na 25% popusta, a za dva modula 20%. Plaćanje jednog po jednog modula podrazumeva plaćaje pune cene kursa.

Za sve ostale kurseve ukoliko kupujete dva ili četiri modula avansno u celosti imate istu pogodnost.

Man looking at Wall
Man looking at Wall

Firmama povlašćene cene za grupe polaznika

Ukoliko ste deo firme koja svojim zaposlenima želi da omogući dalje usavršavanje u okviru iOS SWIFT App Development kurseva, možete otplatu regulisati jednostavno putem računa firme uz povlašćene cene pri upisu više polaznika na više modula odjednom.

Crossover Andricev Venac Ucionica

Ostvarite popust na Apple uređaje

Svim polaznicima omogućene su povlašćene cene na Apple proizvode zahvljujući našem partnerstvu sa Macola Apple Solution Expert.

Najčešća pitanja i odgovori