Razvoj aplikacija u SWIFT programskom jeziku (B2)

Najčešća pitanja i odgovori Plaćanje Prijavi Se!
Spisak Polaska Narednih Grupa

Course Description

Šifra: #OBC002-B2
Obuka: 28 Dana | 16 Časova

Naziv obuke: Napredno programiranje iOS11 aplikacija, Razvoj aplikacija u SWIFT programskom jeziku

Trajanje kursa: 16 sati u osam dvosatnih predavanja, tokom četiri nedelje. Raspored se može menjati.

Fokus: Neophodno je da polaznici poznaju naprednu Swift sintaksu, kao i da upotrebljavaju Cocoa i Cocoa Touch biblioteke. Kurs se detaljno i duboko bavi upotrebom prakičnom kombinacijom Swift jezika i Cocoa i Cocoa Touch okruženja i daja mnoštvo gotovih primera za praktično sve primene iOS mobilnih uređaja.

Način rada: Predavač predaje lekcije i uživo radi demonstracije. Teži se tome da polaznici što pre postignu nivo da samostalno prave cele aplikacije, a potom zadatke realizuju kroz praktičnu realizaciju. Polaznici dobijaju veći broj domaćih zadataka i očekuje se da ih samostalno urade. Lekcije su pokrivene i video materijalima koji prikazuju tok izvođenja vežbi.

Plan rada:

 1. Štampa. Upotreba AirPrint kompatibilnih štampača.
 2. Blokovi. Sintaksni elementi iz naprednog Swifta-a, primenjeni u praksi.
 3. Niti (Threads). Pararelno izvršavanje i Grand Central Dispatch.
 4. Socijalni mediji. Integracija sa Facebook-om i Twitter-om
 5. Kontakti. Upotreba ugrađene baze podataka kontakata na telefonu i integarcija naših aplikacija za kontaktima. Address Book Framework.
 6. Kalendar. Upotreba ugrađenog kalendara i integracija sa našim aplikacijama uz upotrebu notifikacija. Event Kit Framework.
 7. Lokacije i mape. Prikaz mapa, navigacija, markeri, napredna integracija sa GPS senzorom.
 8. Notifikacije. Push notifications mehanizam. Razumevanje i upotreba, uz potpunu integraciju.
 9. Lokalizacija i jezici. Naučite kao da napravite jezičke pakete i kako da koristite postojeće, kako bivaše aplikacije bile interesantne za kupovinu na različitim tržištima.
 10. Operacije sa dokumentima. Naučite kako da u aplikacijama prikazujete i obrađujete dokumente.
 11. Uvod u baze podataka. Korišćenje SQLite i Core Data. Kreiranje, punjenje, pretraživanje baza. Zaključavanje i sigurnost. Kako čuvati passworde i različite tehnike tretiranja podataka na siguran način.
 12. JSON. Upotreba JSON protokola i pristup REST web servisima.
 13. Web servisi. Tesna integracija sa različitim tipovima backend-ova. Preuzimanje RSSa i konekcije na različite tipove web servisa.
 14. iCloud. Mehanizmi za sinhronizaciju sa iCloud servisom.
 15. Distribuiranje aplikacija. Potpuno razumevanje mehanizma za distribuciju gotovih aplikacija, kao i načina naplate iOS aplikacija.