Razvoj aplikacija u SWIFT programskom jeziku

Najčešća pitanja i odgovori Plaćanje Prijavi Se!
Spisak Polaska Narednih Grupa

Course Description

Šifra: #OBC002-B2

Naziv obuke: Napredno programiranje iOS12 aplikacija, Razvoj aplikacija u SWIFT programskom jeziku

Fokus: Neophodno je da polaznici poznaju naprednu Swift sintaksu, kao i da upotrebljavaju Cocoa i Cocoa Touch biblioteke. Kurs se detaljno i duboko bavi upotrebom prakičnom kombinacijom Swift jezika i Cocoa i Cocoa Touch okruženja i daja mnoštvo gotovih primera za praktično sve primene iOS mobilnih uređaja.

Način rada: Predavač predaje lekcije i uživo radi demonstracije. Teži se tome da polaznici što pre postignu nivo da samostalno prave cele aplikacije, a potom zadatke realizuju kroz praktičnu realizaciju. Polaznici dobijaju veći broj domaćih zadataka i očekuje se da ih samostalno urade. Lekcije su pokrivene i video materijalima koji prikazuju tok izvođenja vežbi.