Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V16)

Najčešća pitanja i odgovori Plaćanje Prijavi Se!
Spisak Polaska Narednih Grupa

Course Description

Šifra: #0A005GRS
Obuka: 2 Dana