Uvod u SWIFT programski jezik (A0)

Najčešća pitanja i odgovori Plaćanje Prijavi Se!
Spisak Polaska Narednih Grupa

Course Description

Šifra: #IOP001-A0
Obuka: 28 Dana

 

Naziv obuke: Programiranje iOS applikacija u jeziku Swift uz korišćenje Cocoa okruženja za

programerske početnike

Trajanje kursa: 16 sati u osam dvosatnih predavanja, tokom četiri nedelje. Raspored se može menjati.

Fokus: Kurs je namenjen polaznicim koji imaju veoma malo ili nikakvo iskustvo u programiranju i fokus je na osnovnim tehnikama programiranja, ali se permanentno radi i na svim ostalim praktičnim tehikama vezanim za realizaciju aplikacija, tako da polaznik po završenom kursu može da nastavi obučavanje, kao i da realizuje jednostavnije, ali kompletne aplikacije.

Način rada: Predavač predaje lekcije i uživo radi demonstracije. Teži se tome da polaznici što pre postignu nivo da samostalno prave cele aplikacije, a potom zadatke realizuju kroz praktičnu realizaciju. Polaznici dobijaju veći broj domaćih zadataka i očekuje se da ih samostalno urade. Lekcije su pokrivene i video materijalima koji prikazuju tok izvođenja vežbi.

Plan rada:

 • Tema 1: XCode. Preuzimanje i instalacija razvojnog okruženja. Apple pristup programiranju i razvoju aplikacija. Pojam Coocoa framework. Kreiranje i startovanje prve, najjednostavnije Cocoa aplikacije. Razumevanje pojmova: Sqift, Cocoa i Xcode i relacije između njih.
 • Tema 2: Pojam i kreiranje Playground-a. Identifikatori, promenljive i konstante, poređenje ovih pojmova sa drugim programskim jezicima.
 • Tema 3: Kreiranje funkcija. Petlje i grananja.
 • Tema 4: Nizovi i rečnici. Objekti i klase.
 • Tema 5: Upotreba gotovih Cococa kontrola. (MVC) Model-View-Controler. Osnovne interakcije, povezivanja i brza povezivanja. Životni ciklus Cococa aplikacija i objekata. Prepoznavanje grešaka u vezivanju. Kreiranje svojih kontrolera. Izrada panela i stranica za poruke.
 • Tema 6: Rad sa dugmićima. Korisnički interfejs i vezivanje sa programiranjem u Swift-u. Export XIB fajla.
 • Tema 7: Rad sa tekstualnim poljima, unos podataka. Formatiranje i unos brojeva. Slajder kontrola.
 • Tema 8: Debugging, traženje grešaka. Kreiranje prekidnih tačaka. Praćenje toka i stanja promenljivih.
 • Tema 9: Distribuiranje aplikacija. Pojam build-ova, Debug i relaease build. Priprema za distribuciju. Apple Developer ID.
 • Tema 10: Naprednijii elementi korisničkog interfejsa. Aplikacije preko celog ekrana.
  Ikonice i uvodni ekrani.