Uvod u SWIFT programski jezik

Najčešća pitanja i odgovori Plaćanje Prijavi Se!
Spisak Polaska Narednih Grupa

Course Description

Šifra: #IOP001-A0

 

Naziv obuke: Programiranje iOS applikacija u jeziku Swift uz korišćenje Cocoa okruženja za

programerske početnike

Trajanje kursa: 2 dana

Fokus: Kurs je namenjen polaznicim koji imaju veoma malo ili nikakvo iskustvo u programiranju i fokus je na osnovnim tehnikama programiranja, ali se permanentno radi i na svim ostalim praktičnim tehikama vezanim za realizaciju aplikacija, tako da polaznik po završenom kursu može da nastavi obučavanje, kao i da realizuje jednostavnije, ali kompletne aplikacije.

Način rada: Predavač predaje lekcije i uživo radi demonstracije. Teži se tome da polaznici što pre postignu nivo da samostalno prave cele aplikacije, a potom zadatke realizuju kroz praktičnu realizaciju. Polaznici dobijaju veći broj domaćih zadataka i očekuje se da ih samostalno urade. Lekcije su pokrivene i video materijalima koji prikazuju tok izvođenja vežbi.