Spisak Polaska Narednih Grupa

Course Description

Šifra: #OBC001 - B1
Obuka: 28 Dana

Naziv obuke: Napredno programiranje u jeziku Swift, Uvod u iOS SDK

Trajanje kursa: 16 sati u osam dvosatnih predavanja, tokom četiri nedelje. Raspored se može menjati.

Fokus: Neophodno je da polaznici poznaju Swift sintaksu, kao i da upotrebljavaju Cocoa i Cocoa Touch biblioteke. Kurs se detaljno i duboko bavi upotrebom jezika, kao i primenama naprednih sintaksnih formi u rešavanju konkretnih problema u praksi. Svrha ovog kursa jeste da produbi programersko znanje i učini razliku između početnika i naprednog profesionalnog programera koji može dalje da samostalno nastavi sopstveni napredak, kao i da počne da radi u timu profesionalnih programera.

Način rada: Predavač predaje lekcije i uživo radi demonstracije. Teži se tome da polaznici što pre postignu nivo da samostalno prave cele aplikacije, a potom zadatke realizuju kroz praktičnu realizaciju. Polaznici dobijaju veći broj domaćih zadataka i očekuje se da ih samostalno urade. Lekcije su pokrivene i video materijalima koji prikazuju tok izvođenja vežbi.

Plan rada:

 • Tema 1: Osnovna sintaksa do detalja.
 • Tema 2: Playground-i. grananja i petlje
 • Tema 3: Kompleksni tipovi. Nizovi, n-torke, nabrojivi tipovi, kložeri
 • Tema 4: Objektno orijentisano programiranje. Kreiranje klasa.
 • Tema 5: Svojstva, metode, događaji. “Lenja” svojstva. Observeri, modifikatori.
 • Tema 5: Strukture i operatori.
 • Tema 6: Napredni sintaksni elementi. Protokoli i generici.
 • Tema 7: Import klasa okruženja, nasleđivanje. Import Objective-C klasa.
 • Tema 8: Provera tipova i downcast-ing. Dodavanje funkcionalnosti i unapređenja
  klasa